Yaşam

Tarıma dayalı yatırım projelerine müjde !

Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2017'den 31 Ağustos 2018'e uzatıldı.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri  Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 21 Ekim 2016’dan geçerli  olmak üzere yürürlüğe girdi.

 “Kapasite artırımı veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım”  tanımına inşaat giderini kapsayan yatırımların da dahil edildiği düzenlemeyle  yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2017’den 31 Ağustos 2018’e  uzatıldı bilidirldi.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin  geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut  kümeslerin Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri  hibe kapsamında değerlendirilecek.

Kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise  inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 20’sinden fazla olamayacak. Ancak  biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projelerde hibeye esas proje tutarında yüzde 20  inşaat gideri şartı aranmayacak. Başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden  girişi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün yerine 70 gün içerisinde  yapılabilecek.

 

İçerikler

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...