Yaşam

Yabancı Devletler Tarafından Verilen Yüksek Öğrenim Bursları

Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslardır. Kişiler kendi imkanlarıyla, ilgili ülke veya üniversitenin şartlarına göre başvuruda bulunabilirler. Ancak, adayların eğitim sonrası denklik bilgileri konusunda Yüksek Öğrenim Kurumundan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

SLOVAKYA Slovak cumhuriyeti tarafından 2017 yılı için Uluslararası Hareketliliğin Desteklenmesi Ulusal Burs Programı ilan edilmiştir. Adaylar burslara www.scholarships.sk adresinden başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 30 nisan 2017 olan programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız…
GÜNEY KORE KDI School of Public Policy and Management kuruluşu Kamu Politikası, Kamu Yönetimi ve Kalkınma Politikası yüksek lisans programlarında 3 yıllık Kore Hükümeti Burs Programı sağladığını bildirmektedir. Burs kapsamında bursiyerlere gidiş-dönüş uçak bileti, öğrenim ücreti muafiyeti sağlanacağı ve aylık olarak yaşam gereksinimlerini karşılayacakları bir miktar burs verileceği, başvuruların 20 Mart 2017 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmektedir.Detaylı bilgi için tıklayınız. 
MALEZYA Malezya Hükumeti tarafından 2017-2018 yılı için burslar tahsis edilmiştir. Adaylar burs başvurularını 31 Mart 2017 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir. Detaylı bilgi için tıklayınız…
RUSYA FEDERASYONU Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nde devamlı olarak ikamet eden Rusya Soydaşları için Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında lisans, uzmanlık, yüksek lisans, doktora, kısa veya uzun vadeli staj eğitim programları için 80 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Seçilen adaylara eğitim programı boyunca ücretsiz eğitim ve burs alma imkanı sağlanmaktadır. Yurtta ücretli yer verilecektir (ücreti üniversiteye bağlıdır). Seçilmiş adaylar yeterli Rusça bilmedikleri takdirde bir yıl boyunca hazırlık bölümünde ücretsiz Rusça dersi alacaklardır. Hazırlık bölümünde eğitim süresi 1 akademik yıldır ve temel eğitim programlarına dahil değildir. Seçim işlemlerine ve gereken evraklara ait ek bilgiler Rossotrudniçestvo Temsilciliğinden alınabilir.
LETONYA Letonya Hükumeti tarafından 2017-2018 yılı için araştırma ve yaz okulu bursları tahsis edilmiştir. Araştırma bursu başvurularının 1 Nisan 2017 tarihine kadar, yaz okulu bursu başvurularının ise 4 Nisan 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
ROMANYA Romanya Hükümeti, 2017-2018 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde burs tahsis etmiştir. Romanya Hükümeti adaylara, ücretsiz eğitim, kalacak yer, aylık burs ödemesi sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte ve http://www.mae.ro/en/node/10251 internet adresinde yer almaktadır. Adaylar başvuru için gereken evrakları, 15 Mart 2017 tarihine kadar Romanya Ankara Büyükelçiliği ( Bükreş Sokak No:4 Çankaya, Ankara) adresine göndermelidir. Kılavuz için tıklayınız.
ROMANYA Romanya Frankofoni Üniversitesi Ajansı tarafından doktora ve doktora sonrası bursu tahsis edilmiştir. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2017 olan burs programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formlarına adaylar https://www.auf.org/appels-offre/bouses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17 adresinden ulaşabileceklerdir.
AZERBAYCAN Azerbaycan Garp Üniversitesi tarafından Lisans, Yüksek Lisan, Doktora ve Profesyonel Eğitim alanında burs verilmektedir. Detaylı Bilgi için tıklayınız…
BANGLADEŞ 2016-2017 akademik yılında lisans programları için Bangladeş Hükümeti  tarafından, Bangladeş Tıp ve Cerrahi Üniversitelerinde 64 ve Dişçilik Üniversitelerinde 22 kişilik yabancı öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Adaylar, ilgili başvuru formuna ve başvuru prosedürlerine www.mofa.gov.bdinternet adresinden ve ekten ulaşabilir. Ayrıca, başvuru belgelerinin gerekli evraklarla birlikte en geç 9 Kasım 2016  tarihine kadar 3 dosya şeklinde  Bangladeş Ankara Büyükelçiliğine ( Birlik Mah. 391. Cad. No:16 Çankaya/Ankara- Tel: 0 (312) 495 27 19-20, e-mail: bdootankara@ttmail ) adresine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
HONKONG 2017-2018 akademik yılı Hong Kong Doktora Burs Programı başvuruları başlamıştır. Adaylar, 1 Aralık 2016 tarihine kadar  https://cerg1.ugc.edu.hk /hkpfs /Explanatory /Explanatory_ Init_App.jsp internet adresi üzerinden başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgiye www.rgc.edu.hk internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
Ek 1 : Broşür              Ek 2 : Afiş
SRİ LANKA Sri Lanka Hükümetince 30.09.2016 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış, TOEFL 525, IELTS için 6.0 şartını sağlayan öğrenciler için burs tahsis edilmiştir. Diğer başvuru koşulları, başvuru formu ve detaylı bilgiye başvuru kılavuzundan ve www.mohe.gov.lk sitesinden ulaşılabilir. Elektronik kopyasının 07.10.2016 tarihine kadar addsec-dev@mohe.gov.lk, evrakların aslının ise 14.10.2016 tarihine kadar başvuru kılavuzunda belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Ek-1 Ek-2 
SLOVAKYA Slovakya Cumhuriyeti Eğitim Bilim Araştırma ve Spor Bakanlığı, Slovakya Akademik Enformasyon Ajansı’nın “Hareketliliğin Desteklenmesi Ulusal Burs Programı” 2016-2017 akademik yılı yaz dönemi boyunca öğrenci ve akademisyenler için öğrenim, araştırma ve öğretim amaçlarıyla kullanılmak üzere burslar sağlamaktadır. Başvurular www.scholarships.sk internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilir. Programa ilişkin broşür için tıklayınız.
BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening Yüksek Lisans Burs Programına başvurular açılmış olup 8 Kasım 2016 tarihi saat 14:00’a kadar devam edecektir. İngiltere’de 1 yıl olan yüksek lisans eğitimi süresince, okul ücreti, aylık yaşam masrafları, gidiş-dönüş seyahat ödeneği, eve dönüş ödeneği, vize ücreti, Birleşik Krallık’taki Chevening etkinliklerine katılmak için seyahat ödeneği gibi ücretleri kapsayan karşılıksız bir burs programıdır. Chevening bursuna başvuracak kişilerde aranan kriterler şu şekildedir:

• T.C. vatandaşı olmak ve eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek en az 2 yıl kalmak,

• Lisans derecesine sahip olmak,

• Başvuru sırasında 2 yıl iş tecrübesi şartını tamamlamış olmak,

• Birleşik Krallık’ta bir master programına kabul edilmek için gereken lisans derecesine sahip olmak (2:1 lisans derecesine eş değer),

• Birleşik Krallık üniversitelerinde, burs yönetimi tarafından kabul gören en az 3 farklı programa başvurmak ve 13 Temmuz 2017 tarihine kadar şartsız kabul koşulunu yerine getirmek (IELTS Akademik 6,5- Pearson PTE Akademik 61, TOEFL IBT 79, Cambridge English Advanced (CEA) 176, Trinity ISE II (B2) 176 )

Chevening bursuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgi edinmek için http://www.chevening.org/turkey/ web sayfasını ziyaret edebilirler. Broşür için tıklayınız…

UMMAN Umman Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından 2016-2017 Akademik yılı için bir kişilik lisan bursu verilecektir. Burs aylık 518 ABD Dolar cep harçlığı+yemek+barınma ve ulaşımı kapsamaktadır. Ayrıca yılda bir kez gidiş-dönüş ucak bileti ve ehliyetsiz yapılan trafik kazası dışındaki tıbbi tedavi masrafını  karşılamaktadır. Burs programına başvurular 2016-2017 akademik yılın ilk dönem için 1 Eylül 2016, ikinci dönemi için 15 Kasım 2016 tarihine kadar  yapılabilecektir. Başvuracak adayları son başvuru tarihleri itibari ile 25 yaşın altında olmaları gerekmektedir. İslami Bilimler Enstitüsü için lise not ortalaması 100 üzerinden 65 ,Arapça ve diğer bölümler için 100 üzerinden 80 olması gerekmektedir. Başvuru şartlarına www.squ.edu.om adresinden ulaşılabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
PAKİSTAN 2016-2017 akademik yılında Pakistan’daki bazı üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik bölümlerinde Türk öğrenciler ve çifte vatandaşlığı bulunan Pakistanlı öğrenciler için kontenjan ayrılmıştır. Lise ve dengi okullardan yüzde 60’lık başarı oranıyla mezun olan öğrencilerin başvurabilecekleri; tıp, diş hekimliği bölümlerine başvuracak adayların ilgili kabul kurullarının giriş sınavını geçmeleri veya her ders için SAT-II testinden en az 550 puan almaları gerektiği belirtilmektedir. Adaylar, başvuru formu, kabul koşulları ve eğitim katkı paylarına ilişkin bilgileri www.hec.gov.pk/site/sfs internet adresinden bulabilirler. Adaylar başvurularını 5 Eylül 2016 tarihine kadar internet üzerinden yapabilirler.
GÜNEY KORE Güney Kore’de bulunan Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) tarafından lisans düzeyinde 3 (üç) adet öğrenci için Uluslararası Diplomatik alanda burs tahsis edilmiştir. Burs 2017 bahar eğitim-öğretim dönemini kapsayacaktır.Uluslararası Burs Program için başvurular Ağustos-Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Burs Programı için başvurular doğrudan HUFS’a gönderilecek olup,  ardından başvuruda bulunacak adayların Güney Kore Ankara Büyükelçiliğinden tavsiye mektubu temin etmeleri gerekmektedir.Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye  http://international.hufs.ac.kr  adresinden ulaşılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
ROMANYA Romanya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıda, Romanya Hükümeti’nin 2016-2017 öğretim yılı için ülkemizde yaşayan Romen asıllı öğrencilere yönelik burslar tahsis ettiği, söz konusu burslara başvuru koşullarına ilişkin bilgilerin www.edu.ro/index.php/articles/c141 adresinden edinilebileceği belirtilmektedir. Adayların, başvuru dosyalarını 31 Temmuz 2016 tarihine kadar ilgili kuruma iletmek üzere Romanya Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına ulaştırılması gerektiği kaydedilmektedir.
BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazı ekinde, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 2016 Yılı Fellowship (Dostluk) Programı’nın duyurusu Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Duyuruda, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 2016 Yılı Fellowship Programı için Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan eğitim konusu ile profesyonel olarak ilgilenen 25-38 yaş arasındaki adayların başvurularını 26 Haziran 2016 tarihine kadar  http://www.unaoc.org/2016/05/unaoc-call-for-applications-2016-fellowship-program/ internet sayfası üzerinden yapması gerektiği belirtilmektedir. Programa seçilen adayların yapacakları ziyaretler kapsamında uçak, yemek, konaklama ve şehir içi ulaşım masrafları UNAOC tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu programın internet sitesinde katılımcıların aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından seçileceği belirtilmektedir:
– 1 Ocak 1978-31 Aralık 1991 tarihleri arasında doğmuş olmak,
– Siyaset, sivil toplum, medya, dini dernekler, topluluk girişimleri, resmi kurumlar, akademi, sanat veya programın hedefleri ile ilgili diğer alanlarla ilgili yaptıkları çalışmalarla profesyonel veya kişisel olarak doğrudan eğitimle ilgilenmek,
– Ekim-Kasım 2016 tarihlerinde 18 günlük bir seyahat programı için engeli bulunmamak,Detaylı bilgi için ….  İngilizce   –   Türkçe

ALMANYA Almanya´nın yurtdışı kültür ve eğitim politikaları kapsamında Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)´nin DAC (Development Assistance Committee) listesinde yer alan ülkelerin beden eğitimi öğretmenleri ile antrenörler için Leipzig Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 2017 yılında iki kez atletizm ve yüzme alanlarında beşer aylık uluslararası eğitim kursları düzenlenecektir.Kursla ilgili detaylı bilgiye http://itk.spowi.uni-leipzig.de/kursangebot/ internet adresinden ulaşılabilecektir. Kursun içeriği dört değişen spor türü, yabancı dilleri ve gerekirse özel kursları kapsayacaktır. Atletizim alanında eğitim 27.02.2017- 31.07.2017 tarihler arasında olup, başvuru formları en geç 01.10.2016 tarihine kadar , Yüzme alanındaki eğitim 04.09.2017-31.01.2018 tarihleri arasında olup, en geç 01.04.2017 tarihine kadar Almanya Büyük Elçiliğine  iletilecektir. Başvuru formları, ek bilgi ve muayene evrakları www.itk.uni-leipzig.de internet sayfasında mevcuttur.
DAKKA Dakka’da bulunan yerleşik İslam Teknolojisi Üniversitesinin 2016-2017 akademik yılı kayıtları başlamıştır. Başvurular 20 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek olup, başvuru formları üniversiteye adaylar tarafından iletilecektir. Detaylı bilgi  ve başvuru formu için tıklayınız.
JAPONYA Japonya Hükümeti tarafından, 2017 yılı için Teknoloji Koleji ve lisan bursu tahsis edilmiştir. Lisans bursu;  Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve 6 yıllık Eczacılık branşlarını kapsamaktadır. Burs; 7 yıllık süreli olup, aylık 117.000 Japon Yeni ücret içermektedir. Son başvuru 27 Mayıs 2016 tarihine kadardır. 22 Haziran 2016 tarihinde yazılı sınav, 23 Haziran 2015 tarihinde ise mülakat yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye http:// www.tr.emb-japan.go.jp adresinden ulaşılabilir.
MISIR Mısır’daki El-Azhar El-Sharif isimli yüksek öğretim kurumunda 2016-2017 öğretim yılı için ülkemiz öğrencilerine üç adet burs tahsis edilmiştir. Söz konusu burslara başvuruların 2016 Temmuz ayı başına kadar yapılması gerektiği belirtilmektedir. Burslara ilişkin genel kurallar, mali hususlar, başvurulabilecek bölümler ve detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
ÇHC FUJİAN Çin Halk Cumhuriyeti’nin Fujian Eyaletinde bulunan devlete bağlı Fujian Normal Üniversitesi tarafından Erasmus Programı kapsamında coğrafya ile ilgili alanlarda(Doğal Kaynaklar, Uzaktan Algılama, Orman Ekolojisi, Çevre ve Ekonomik Coğrafya gibi) İngilizce Doktora programında tam burs sağlanmaktadır. Burs için adayın yayınladığı makaleler ve dil seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır.  Burs başvurusu 25 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılacak olup,  burs imkânlarına ilişkin detaylı bilgiye “http://iccs.fjnu.edu.cn/english.htm”,  “http://class.hanyu123.cn/apply/applyonline.aspx” ve “http://iccs.fjnu.edu.cn/n1128c139.aspx”   internet adreslerinden ulaşılabilecektir. İrtibat: Prof.Dr.Jinming Sha (mingj93@163.com)
ŞANGHAY Şanghay Belediyesi tarafından 2016 yaz dönemi için Çince Dili ve uygulamalı Çin Kültürü Yaz Okulu bursu tahsis edilmiştir. Yaz okulu; Çin dili ve uygulamalı Çin kültürü derslerinin yanı sıra şehir içi gezileri de kapsayacak olup,  11 Temmuz- 5 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıca bursun içeriği; eğitim ücreti, öğretim materyalleri, ziyaret ve tur organizasyonları ve konaklamayı kapsamaktadır. Son başvuru 15 Mayıs 2016 tarihine kadar olup,  detaylı bilgi için tıklayınız.
SLOVENYA Ljubljina Üniversitesi Ekonomi Fakültesi tarafından lisans ve yüksek lisans burs programları ilan edilmiştir. Adaylar lisans programlarına 5 Mayıs 2016, yüksek lisans programlarına ise 16 Eylül 2016 tarihine kadar www.ef.uni-lj.si/international veya www.ef.uni-lj.si/international/ru adreslerinden başvurabilecek ve aynı adreslerden detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir. Ayrıca martina.sagir@ef.uni-lj.si e-posta adresi ile irtibata geçerek ek bilgi alabileceklerdir.

Program listesi için tıklayınız.

HARTUM Arap Ligi (AL) Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütüne bağlı Hartum Uluslararası Arap Dili Enstitüsü tarafından ana dili Arapça olmayanlara yönelik Arapça dilinin öğretilmesi konusunda nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için Arapça Öğretmenleri ve Arapça dili okuyan yeni öğretmen adaylarına yüksek lisans bursu tahsis edilmiştir. Burs aylık 100 U$ içermekte olup, diğer masraflar adaya aittir. Son başvuru 10 Mayıs 2016 tarihine kadardır.Detaylı bilgi  için tıklayınız.
HIRVATİSTAN Hırvatistan tarafından 2 adet 8 ay süreli lisansüstü/araştırma bursu tahsis edilmektedir. Adaylar http://www.mobilnost.hr//en/content/bilateral-programmes-of–mobility-in-higher-education/#eng-bil ve http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14361&sec=2428 internet adreslerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Başvurular en geç 18 Nisan 2016 tarihine kadar yapılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
ESTONYA Estonya Hükümeti tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans/yüksek lisans/doktora /yaz ve kış okulları bursu tahsis edilmiştir. Burslar; lisans ve yüksek lisans bursu için aylık 350 Euro, doktora bursu için aylık 422 Euro, yaz ve kış okulları için en fazla 28 günlük bir süre için gün başına 25 Euro ödeme içermektedir. Başvurular e-posta yolu ile en son 31 Mart 2016 tarihine kadar olup, yaz ve kış okulları için 15 Nisan 2016 tarihide kadar yapılacaktır.Burs başvuruları için https://www.studyinestonia.ee/scholarships ve https://adm.archimedes.ee/stipendiumid/wp-includes/ms-files.php? file=2012/08/RV stipendiumide iuhend-ENG-2016.pdf ve https://adm.archimedes.ee/stipendiumid//en/valisriikide-stipendiumid adreslerinden yapabileceklerdir.
LETONYA Letonya Hükümeti tarafından araştırma ve yaz okulu bursları ilan edilmiştir. Başvuru belgeleri araştırma bursları için 1 Nisan, yaz okulu başvuruları için ise 4 Mayıs’a kadar ekte belirtilen adreslere gönderilmelidir. Detaylı bilgiler için tıklayınız.
POLONYA Polonya Hükümeti tarafından araştırma ve dil bursları ilan edilmiştir. Bir adaya en fazla 9 aylık burs verilecektir. İstenilen belgeler başvuru formunda belirtilmektedir. (Bölüm 4) Adayların başvuru formunun aslını ve bir kopyasını Ananicz Mateusz’un mateusz.ananicz@msz.gov.pl adresine göndermeleri gerekmektedir. Adaylar detaylı bilgi için http://www.go-poland.pl/ adresini ziyaret edebilirler. Başvuru formu için tıklayınız…..
GÜNEY KORE Güney Kore Kalkınma Enstitüsü tarafından kamu politikası, kalkınma politikası ve kamu yönetimi alanlarında 3 yıl süreli yüksek lisans düzeyinde burs imkânı sağlamaktadır. Son başvuru tarihi 25 Mart 2015 tarihine kadardır.Burs programına ilişkin bilgilere https://youtu.be/G5qCtfvp_F4 ve https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/ international/niied  adreslerinden ulaşılabilir. Burs; gidiş-dönüş uçak bileti, eğitim ücreti ve aylık burs ücretini kapsamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
LİTVANYA Litvanya Hükümeti tarafından 2016 yılı için Litvanya Dili ve Kültürü yaz kursları bursu ilan edilmiştir. Bursların toplam süresi 55 aylık olup, burs aday sayısına göre paylaştırılacaktır. Adaylar www.scholarships.lt adresinden online başvuru formuna ulaşabileceklerdir. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2016 olan programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 
SLOVAKYA Slovakya Cumhuriyeti tarafından 2016 yılı için Uluslararası Hareketliliğin Desteklenmesi Ulusal Burs Programı ilan edilmiştir. Adaylar burslara www.scholarships.sk adresinden başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2016 olan programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 
AZERBAYCAN Azerbaycan Hazar Üniversitesi tarafından 2016-2017 öğretim yılı için uluslararası burs programları ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2016 olan programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
SLOVENYA Slovenya Lübliyana Üniversitesi Ekonomi Fakültesi tarafından 4-26 Temmuz 2016 tarihleri arasında doktora öğrencilerine yönelik yaz okulu düzenlenecektir. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2016 olan program hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
ÇİN Şanhay Tongji Üniversitesi tarafından uluslararası öğrenciler için çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile çevre mühendisliği alanlarında master ve doktora programları tahsis edilmiştir. Eylül 2016’da başlayacak programlara adaylar 15 Mart 2016’ya kadar başvurabileceklerdir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
HONKONG Hon Kong Lingnan Üniversitesi tarafından Hükümetimiz emrine, sanat, işletme ve sosyal bilimler alanlarında 2016-2017 akademik yılı için lisans programları tahsis edilmiştir. Program 2016 Eylül ayında başlayacaktır. Başvurular online yapılacak olup ilgilenen adaylar www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas adresinden detaylı bilgilere ulaşabiliecektir.
ROMANYA Romanya Hukümeti tarafından 2016-2017 öğretim yılı için Hükumetimiz emrine lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma bursu tahsis edilmiştir. İlgilenen adaylar www.mae.ro/en/node/10251 adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilieceklerdir. Üniversite başvuru belgelerine , kurs tarihlerine ve kabul mektubu formuna ulaşmak için tıklayınız.
İSVEÇ Burslar, İsveç Enstitüsü tarafından İsveç-Türk Burs Programı kapsamında 2016-2017 yılı için yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlar için ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi 15 ve 16 Ocak olan burslar hakkında başvuru detayları, şartları ve bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...