Canlı Bilimi

Kurtlar Sebep-Sonuç Kavramını Anlamakta Köpeklerden Daha İyiler!

Öncü araştırmacı Michelle Lampe(Mişel Lomp)  Wolf Science Center’da(Vulf Sayns Sentır)  kurtlar arasında bir araştırma gerçekleştirdi. Kaynak:Caroline Ritter (Kerolayn Ritır)

 

Avusturya Wolf Science Center’da(Vulf Sayns Sentır) gerçekleştirilen  yeni araştırmaya göre evcilleştirilmiş kurtlar vahşi doğadan geldikleri zaman doğuştan gelen hayvani yeteneklerinin bir kısmını kaybetmiş olabilirler.

Yakın çevrelerde yaşamakta olan kurt ve köpekleri karşılaştıran bir araştırmada ,kurtlar bazı şeylere çözüm üretmekte ; özellikle sebep sonuç kavramını idrak edebilmekte daha iyiydiler.

Uluslararası bir ekip tarafından Avusturya, Hollanda, Almanya ve İngiltere’de yapılan araştırma Scientific Reports (Sayntifik Riports)‘ta yayınlandı.

Hollanda Radboud Üniversitesi ‘nden yeni mezun olmuş  öncü yazar Michelle Lampe “Çocuklar, sebep sonuç ilkelerini erken yaşlarda öğrenir ;misal , kızgın sobaya dokunursan elini yakarsın. İşte bizim çalışmamız da kurtların bu tür bağlantıları anlayabildiğini gösteriyor fakat bizim dört bacaklı evcil arkadaşlarımız anlayamıyor. Kurtlar bazı şeyleri  kavramakta köpeklerden daha iyi gibi görünüyor ki bu da  evcilleştirmenin köpeklerdeki bilişsel yetileri değiştirmiş olduğu fikrini veriyor.” şeklinde belirtti.

Michelle Lamp(Mişel Lomp), Viyana Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Zsófia Viranyi  (Jofya Virani), Almanya Max Planck  İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden Dr. Juliane Brauer  (Yulyana Bğaua),ve İngiltere Portsmouth(Portsmauf) Üniversitesi’nden Dr. Juliane Kaminski (Yulyana Kaminski) 14 köpek ve insanlarla kaynaşmış 12 kurdun mukakeme yeteneği üzerine araştırmada bulundular.

Test  iki nesne arasında seçim yapması gereken hayvanları kapsıyordu ;birisi saklanmış yiyeceği barındırıyor bir diğeri ise hayvanlar, doğru kutuyu seçmek için  doğrudan göz teması, vücut hareketleri gibi iletişimsel ipuçlarından faydalanabiliyorlar mı anlamak için boş idi.

Köpekler de kurtlar da saklanmış yiyeceği bulmak için iletişimsel ipuçlarını takip edebildi. Fakat yiyeceğin nerede olduğunu gösteren bir insan olmadan yalnızca kurtlar bir sonuca ulaşabildi.

“  Bu deneyde, kurtlar sebep-sonucu kavramada üst düzeydiler ;ki bu da köpeklerin yapamadığı bir şeydi. Kurtların göz teması kurmaya ilişkin ipuçlarını kullanması bilhassa ilgi çekici idi. Çünkü bu; bilime vahşi  hayvanların dört bacaklı doslarımız haline geldiği yöntemi daha iyi anlamada yardımcı olabilir.” Diye belirtti Dr. Kaminski.

“ İnsanlarla kaynaştırıldıktan sonra kurtların, insanların iletişimsel şaretleriniı anlama kabiliyeti evcilleşmelerini münkün kılabilir.” Dedi Dr. Brauer(Bğaua).

Öncü araştırmacı Michelle Lampe(Mişel Lomp) Scientific Reports  Dergisi’nde belirtildiği gibi kurt ile çalışmalar yapıyor .Kaynak:Felicity Robinson,Wolf Science Center

Yazarlar bulgular ikna edici diyor çünkü aynı şartlar altında yaşayan köpek ve kurtların yanı sıra ,aynı geçmiş ve terbiye şekli ile, sürülerde yaşayan ve insanlarla birlikte evcil hayvan olarak yaşayanları da karşılaştırdılar.

Dördüncü yazar Dr.Viranyi “Evcilleşmenin etkisini yetişme ve yaşam şartlarından çözebildik. Çok az çalışma böylesine güçlü ve net karşılaştırmaları elde edebilir, ama yine de temkinli olmalıyız. Şöyle ki üzerinde çalışmış olduğumuz kurtların insanlara alışık olan kurtlar olduğunu da hesaba katmak gerekir.

Referans Dergi: Scientific Reports

Kaynak:Portsmouth(Portsmauf) Üniversitesi

 

 

Tuğçe Gamze Gözelel

Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) şu anki ikamet yeri:Edirne

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...