Kitap

Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi

Dr. Zebiniso KAMALOVA’nın “HOKAND HANLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI HÜDAYAR HAN VE DÖNEMİ (1845-1875) FERGANA VADİSİNDE RUS İŞGALİ” adlı kitabı Cağaloğlu Yayınları’ndan çıktı.

Türkistan coğrafyası, Timur Devleti’nin yıkılışından sonra gerileme dönemine girmiş ve her açıdan çöküş yaşamıştır. Bu coğrafyada ortaya çıkan ve daha yerel karakterli siyasî teşkilatlar olan hanlıklar; bölgenin siyasî, ekonomik ve kültürel hayatında önemli rol oynamıştır.

Bölgedeki hanlıklardan biri olan ve Buhara Hanlığı bünyesinden neşet eden Hokand Hanlığı (1709-1876), XVIII. yüzyılın başında Fergana vadisinde kuruluşunu ilan etmiştir. Hanlığın bir buçuk asırlık siyasî hayatı, 1876 yılında Çar Rusya’sı işgaliyle son bulmuştur.

Hüdayar Han, Hokand Hanlığı’nın son hükümdarıdır. Onun çeyrek asırlık hükümdarlık döneminde bölgedeki siyasî, ekonomik ve kültürel değişimler Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Bu kitapta Hokand Hanlığı’nın kuruluş tarihi, Hüdayar Han’ın şahsiyeti, ailesi, siyasî faaliyetleri, bölgenin değişen kaderi ile bu değişimin yönü ve nedenleri etraflıca ele alınmıştır.

Bu kitabı satın almak için tıklayınız: Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi