Endüstri

IV. Enerji Verimliliği Günleri

19.01.2017 - 20.01.2017 (Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu)

 

Günümüz dünyasında giderek artan bir hızla stratejik konumunu güçlendiren “ENERJİ” kavramı artık ülkelerin gündemlerinde birincil yerini almıştır. Enerji kaynaklarının sınırlı olması, zor bulunması ve kullanıma sunulmaktaki zorlukları ve en önemlisi pahalı olması enerjinin bu yaşamsal önemini giderek baskın kılmaktadır. Enerjinin üretimden tüketime sunulmasına kadar geçen emek ve sermaye yoğun süreç, enerjinin tüketilmesi ve bu tüketim bedelinin yaşamsal anlamda rol üstlenerek önümüze gelmesi artık bir nesnel gerçeklik olarak ortadadır.
Enerji bilinci salt üretilen mal ve hizmetin kalitesi noktasında değil, doğanın korunması, dünyamızın daha yaşanılası kılınması noktasında da bize kazanımlar sunmaktadır. Fosil yakıtların kullanılmasıyla elde edilen enerjinin bir diğer parametresi çevre kirliliğidir. Atmosfere salınan gazlarla oluşan sera etkisi her geçen gün atmosferin sıcaklık değerinin yükselmesi, yer kürenin ısınması sonucu oluşan doğa felaketleri ile yaşamımızı olumsuz etkilemektedir.
KYOTO Protokolü ile başlayan süreçte enerjinin etkin kullanımı için oluşturulan uygulamaların tüm ülkeler tarafından kendi iç tüzeleri ile uyumlaştırılması süreci hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu konuda Avrupa Birliği üye ülkeleri, toplam enerji tüketiminin önemli bir parçası olan konut, sanayi, ticari ve hizmet binalarındaki enerji tüketim ve CO2 emisyon miktarının her ülkenin kendi belirleyeceği yöntemlerle düşürülmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.


Ülkemizde de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Enerji maliyetlerinin büyüklüğü, % 70 oranında dışa bağımlı olan enerji ihtiyacımız nedeniyle enerjinin verimli, doğru, etkin kullanımı ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda temiz ve yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Fosil tabanlı enerji kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların kısıtlı olması, nükleer enerjinin insan hayatını tehdit eden özellikleri nedeniyle yenilenebilir enerji karşımızda en önemli ve vazgeçilmez seçenek olarak durmaktadır. Bu çerçevede enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye yönelik uygulamalar hakkında gelişmelerin izlenmesi, ülkemizin bu alanlardaki hedefleri ve politikasının değerlendirilmesi, meslek alanımızdaki gelişmelerin incelenmesi ve kamuoyu oluşturulması açısından 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu`nda “Enerji Verimliliği Günleri Etkinliği”nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir.


Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hizmet üreten, uygulayan, denetleyen, tüm kişi, kurum ve kuruluşların etkinliğimize katılmalarını bekliyor, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.


EMO İzmir Şubesi

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...