Antropoloji Arkeoloji

Sibirya Şaman Muskaları

kkSibirya halkları arasında binlerce yıldır uygulanan Şamanik geleneklerden biri de, yüz ve vücut derisini delerek muska özelliğine sahip çeşitli süs eşyaları takınmaktır. Kuzey Sibirya’da bu geleneğe ait 5 bin yıl öncesine tarihlenen yeni buluntular keşfedildi. Kemik vb. maddelerden ok uçları biçiminde yontulmuş küçük parçalar, bölge halklarında yakın bir zamana kadar dudak altı süsü olarak kullanılıyordu. Yerli halklarda görülen bu gibi davranışların esas nedeni, kendilerini doğadaki canlılara benzeterek onlarla bütünleşmek ve onların ruhsal gücünden faydalanmak isteğidir.

Resim: Siberian Times