Antropoloji Arkeoloji ARKEOLOJİ & TARİH

Kırgızistan’da yeni Petroglif sahası keşfedildi

Kırgızistan Tanrı dağlarında yürütülen alan araştırmaları sonucunda Türk araştırmacılar yeni bir petroglif sahasının keşfini duyurdular. Daha önceleri Tanrı Dağlarında birçok petroglif bulunmasına karşın, bu keşifle birlikte Saymalıtaş’tan sonra bölgedeki ikinci büyük petroglif sahasının varlığı ortaya konulmuş oldu. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden Ali Güler, Zeynep Güler ve Gürcan Pirincçi sahada mağara ve kovukların duvarlarına resmedilmiş, boyama ve kazıma tekniği kullanarak yapılan birçok sıradışı petroglifin mevcut olduğunu belirttiler. Böylelikle Tanrı Dağlarında petroglif kültürünün ne denli zengin bir içeriğe sahip olduğu ve geniş bir alana yayıldığı görülürken aynı zamanda tarihsel süreçte bu kültürün devamlılık arz ettiği anlaşılmaktadır.

Araştırma ekibi paylaştıkları ilk görsellerle birlikte petrogliflerin Saymalıtaşta bulunanlarla aynı kültür havuzundan beslendiğini ve keşiflerinin Türk kaya resim sanatının bir başka biçimi olduğunu vurgulamaktadır. İrili ufaklı birçok mağara ve kovuğun duvarlarında bulunan at, dağ keçisi, kurt ve insan tasvirlerinin kırmızı boyalarla işlenmiş olması da bu alanda keşfi bir ilk kılmaktadır.

Ekibin bölgede yapmış oldukları araştırmalara göre bu alanın kutsal bir yer olduğu ve tarihsel süreçte tören alanı olarak da kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu duruma en büyük kanıt olarak da petroglifler için kullanılan çeşitli teknikler gösterilmektedir. Bir diğer ilginç ayrıntı ise, keşif alanının yakınında bulunan bir taş balbaldır. Araştırma ekibi bölgede yakın ilişkiler kurdukları yerlilerle uzun istişareler sonucunda keşif alanına yakın bölgede bir çobanın bulduğu taş balbala erişmişlerdir. Bu diğer keşif de bölgenin tarihsel süreçte Türkler tarafından yurt kılındığı ve süreklilik arz edecek şekilde kopukluk olmaksızın Türk kültür havuzundan beslendiğini göstermektedir.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Osman Karatay’ın teşvikleri ile alan araştırması yürüten ekip topladığı veriler üzerinden incelemelerini yürütmektedir. Bu incelemeler sonrası saha hakkında detaylı bir raporun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmiştir.

 

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...