ARKEOLOJİ & TARİH

İzyum’daki Kuman Kadın Balbaltaşları Ruslar Tarafından Parçalandı

Ruslar tarafından Parçalanan Kadın Balballar.

Rus işgalciler, İzyum yakınlarındaki Kremenets Dağı’nda IX-XIII yüzyıllardan kalma Kuman Türklerine ait olan taş kadın balbaltaşlarını yok etti.  Kharkiv Oblastı İzyum şehri’nde yer alan ve Kuman taş kadın taşları olarak bilinen eşsiz heykellerin bin yıldır ayakta durmaktaydı.

Kadın Balbaltaşların önceki durumu

Ukrayna’da kayıtlı 1670 heykelden şimdi sadece 730’unun nerede olduğu bilinmektedir. XX. asırda 920 tanesi kaybolmuştur. Heykellerin sayısı bazı bilim insanlarına göre 40.000 üzerindedir. Bu rakamlara, ihtimal olarak dikildiği söylenen ağaç balballar dahil değildir. Avrasya bozkırları ve Ortaçağ arkeolojisi alanında Prof. Dr. Pletneva’ya göre binlerce heykel XIII. asır ve daha sonraları barbarca yok edilmiştir (Altınkaynak, 2008: 101).

Kadın Balbaltaşlarının Kuman soylularına ait olduğu söyleniyor…

Ukrayna’daki İskit Altınları Ruslar Tarafından Yağmalandı

 

Kaynak

ALTINKAYNAK, E. (2008). Erdoğan Dest-i Kıpçak Balbalları, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/4 Summer 2008.

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...