ARKEOLOJİ & TARİH Bilimdili Akademisi

Asya’dan Avrupa’ya Bilgiler: Prof. Dr. Ferruh AĞCA ile Eski Uygur Türkçesi

 

 

Öğr. Gör. Dr. Selin BAYRAK’ın moderatörlüğünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh AĞCA konuk oldu. Programda Eski Uygur Türkçesi, Eski Uygur Türkçesinin tarih aralığı, seslik özellikleri, eserleri, Eski Uygur Türkçesi döneminde yazılan sivil metinlerin önemi ve Eski Uygur Türkçesi eserlerinin yazımında kullanılan alfabeler hakkında konuşuldu.