ARKEOLOJİ & TARİH Kitap

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısı yayınlandı.

Editör Notu / Editorial Note

  1. sayımızı sunarken

Küresel boyuttaki COVID-19 salgının devam ettiği bir süreçte 6. sayımızı sunmanın sevincini yaşıyoruz. Ne yazık ki Çin hâkimiyetindeki Doğu Türkistan’da vardığı boyutlarıyla – Türk ve İslam ülkeleri hariç – hür dünyanın ilgi merkezindeki konulardan olan insan hakları sorunları aynen devam ederken, şimdi de Güney Türkistan’da (Afganistan) yeni bir trajediyle karşı karşıyayız. Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da, bu ülkenin tamamında olduğu gibi kuzeyi olan Güney Türkistan’daki Türklüğü nasıl bir gelecek beklediği, şu anda bir bilinmez olarak karşımızda duruyor. Taliban’ın daha önceki iktidarı döneminde yaşananlar, gelecek hakkındaki müphemliği ve karamsarlığı arttırmaktadır. En kısa sürede bütün dünyada olduğu gibi bu bölgelerde de insanların hak ettikleri huzura ve güvene kavuşması en büyük temmenimiz.

Bütün bu olumsuzluklar içinde dergimizin tarayan özlerin sayılarının artması bizim için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Dergimiz artık ASOS İndeks, EuroPub Database, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Idealonline Database, ResearchBib, I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Bu sayımızda “Özbek Türkçesinde Sayılar ve Sayılara Gelen Yapım Ekleri”, “Afganistan Sorunu Karşısında Türkistan ve ABD’nin Orta Asya Devletlerinden Üs Talebi”, “Eski Türkçeden Kazakçaya Söz Varlığı: Harezm Türkçesi Örneği”, “Türkmen ve Kırgız Şecerelerinden Dede Korkut Kitabı’na Bakış” ile “Agafangel Krımskiy’nin Çalışmalarında Özbek Dili ve Edebiyatı” başlıklı araştırma makaleleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten “Türk Halklarının Manevi Mirası” başlıklı bir çeviri ile  “Özbekistan Tarihi” ile “İdil-Ural ve Türkistan’da Fikir Hareketleri Dinî Islahçılık ve Ceditçilik” adlı kitap tanıtma yazıları bulunmaktadır.

Bu sayımızda da öncelikle çalışmalarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, zaman ayırarak bu yazıları bilâbedel değerlendirerek bilgilerini bizden esirgemeyen saygıdeğer hakemlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde dergimizin yayımında gönüllülük ilkesiyle hareket ederek emeğini katan öğrencim, arkadaşım ve meslektaşım Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER ile değişik görevleri üstlenerek bizlere yardımcı olan genç arkadaşlarım Saffet Alp YILMAZ, Beytullah KOCABAŞ, Tuğçe Burcu DEMİR ve Utku IŞIK’a gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Prof. Dr. Selahittin TOLKUN

Dergiye erişim için tıklayınız: Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi