ARKEOLOJİ & TARİH

Mısır’da Memluk (Türk) Eserleri Buldozerlerle Yıkıldı

Çeviri: Erdinç TUNÇBİLEK 

Kahire’nin önemli bir tarihi alanı olan Memluk mezarlarının güney bölgesi,  otoyol ve üstgeçit yapılacak denilerek, buldozerlerle yıkıldı. Bu alan, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde  yer alıyor. Yıkım yapılan mezar alanında Memluk devletinde yer alan yöneticiler, din alimleri ve şairlerin mezarları bulunuyor.

 

Ortada yer alan 500 yıllık kubbeli Mezar, Memluk Sultanı ÇAKMAK’a aittir. Çakmak, el-Melikü’z-Zâhir uvanı ile anılmaktadır.

 

Memlûk Devleti, Eyyûbîlerin çöküşü ile Osmanlıların Mısır’ı ele geçirmesi arasında geçen üç yüzyıla yakın zaman diliminde Mısır merkezli orta doğuda hüküm sürmüş olan bir Türk devleti’dir. Devletü’l-Memâlîk yani günümüz Türkçesindeki karşılığıyla Memlûkler Devleti denilmiştir. Çeşitli kavimlere mensup olan ve Türk adları taşıyan memlûklerin konuştukları dil de Türkçe idi, dolayısıyla Türk veya Etrâk diye çağrılıyorlardı. Bu bağlamda Memlûk Devleti adının yanı sıra ed-Devletü’t-Türkiyye olarak da anılmaktaydı.

Kaynak

Kızıltoprak, Süleyman (2004). “Memlük”. İslâm Ansiklopedisi29. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

İçerikler

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...