İçerik - Eski Türkler

Dil Tarih

Eski Türklerde Tuğ ve Tuğçı Unvanı

tugçı “sancaktar, bayrak taşıyıcı, kaganlık davulunu çalan kişi” (<tug+çı) Eski Türkçede tuğ sözcüğü iki farklı anlama gelmekteydi; bunlardan ilki sancak, bir diğeri ise davul anlamına gelmektedir. Tugçı sözcüğünün kökeni tug ‘at kuyrugu bağlanmış, ucuna altın yıldızlı top geçirilmiş...

Okumaya devam et