image003

image003
Şekil 3:Aldy-Bel(Arzhan2) örneğinin Gedmatch MDLP K23B hesaplayıcısına göre verileri.