19

19
Şaman ve kutsanmak için gelenlerin ruhlarını sağaltmak için ateş ritüelinde yükünürken.