8

8
Şamanlar ruhları çağırmak amacıyla bir ateş ayini için toplanıyorlar. Şamanların yaşayan dünya ile bir kanal vazifesi görmek üzere ata ruhlar tarafından seçildiklerine inanırlar.