8

8
Şamanlar ruhları çağırmak amacıyla bir ateş ayini için toplanıyorlar. Şamanların yaşayan dünya ile bir kanal vazifesi görmek üzere ata ruhlar tarafından seçildiklerine inanırlar.
Şamanlar ruhları çağırmak amacıyla bir ateş ayini için toplanıyorlar. Şamanların yaşayan dünya ile bir kanal vazifesi görmek üzere ata ruhlar tarafından seçildiklerine inanırlar.