image004

image004
Şekil 4:Aldy-Bel(Arzhan2) mtDNA bulguları Kaynak:Bağlantıda>Supplementary Information>Supplementary Table 1)