image005

image005
Şekil 5:Aldy-Bel İskit örneği ve günümüz bazı halklarının grafik üzerinden karşılaştırılması.