1

1
Duvarın bir kısmı 2016 yılında Özbekistan'ın Kara Tepe arkeolojik kazı sahasında ortaya çıkarılmıştır (Rissho Üniversitesi Özbekistan Akademik Araştırma Grubu tarafından bulunmuştur).