İçerik - Göç süreci

Sosyoloji Yaşam

Sosyal Bir Sorun Alanı Olarak Göç

ÖZET             Göç yüzyıllardır devam eden bir süreçtir. Bu süreçte yaşanan bir çok sosyal sorunlar meydana gelmektedir. Çoğu insanı göçe sürükleyen ilk etmen ekonomik nedenlerdir. Bulundukları bölgelerde istihdam koşullarının elverişli olmayışı veya bölgeler arası eşitsizlikler...

Okumaya devam et