14

14
Güneş ritüel sırasında ruhları çağırmak için ağız komuz çalınırken.