3

3
Şamana, sağaltma işlemi sırasında kutsama olarak pirinç sunulurken.