image007

image007
Şekil 7: Pazırık örneğinin Gedmatch MDLP K23b hesaplayıcısına göre verileri