İçerik - üçüncü çokluk şahıs eklerinin işlevleri

Dil Yaşam

Türkçede Saygı ve Nezaket

Doğu Türkçesi Metinlerinde Başlangıcından Günümüze Saygı ve Nezaket İfadesi Sorunu Türkçede saygı ve nezaket bildirmek için bilindiği gibi özel şekiller yoktur. Bunun yerine dildeki farklı yapıların bu amaçla kullanımı söz konusudur. Özellikle Doğu Türkçesinin günümüzdeki temsilcilerinden...

Okumaya devam et