İçerik - türkiye’nin doğu akdenizde amacı ne?

DÜŞÜNCE

21.yy.’da Türkiye’nin Çevresindeki Ülkelerin Birbirleriyle İlişkilerini Olumsuz Etkileyen Dogmatik Tutumları

Bölge Ülkelerinin Kamuoyunda Etkili Din ve Mezhepler Türkiye: Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman’dır. Bu nüfusun yakın geçmişte yaşadığı işgal ve katliamlar sebebiyle “gâvur” olana yani gayrimüslimlere karşı güvensizlik ve nefret duyguları arasında gelip giden duyguları mevcuttur...

Okumaya devam et