image008

image008
Şekil 8: Pazırık İskit örneği ve günümüz bazı halklarıyla grafik üzerinden karşılaştırılması.