İçerik - yazı dili

Dil

Yazı Sistemleri

İnsanlar bilgi, duygu ve düşüncelerini söz ile aktarırlar ve evreni bildikleri söz ölçüsünce algılayıp anlayabilirler. Yazı da “sözün” bir yere tutturularak saklanması yöntemlerinden biridir. Dünya tarihi açısından yazı dediğimiz şey birkaç tasnife ayrılır. Türkiye’de genel olarak hepsine...

Okumaya devam et