İçerik - gagauz

Tarih Yaşam

Gagauzların ‘’Gan-Kişi’’ Destanında Oğuz Kağan Destanının İzleri

Destanlar, Türk dünyasında, ortak kültürümüzün kodlarını görmemiz ve göstermemiz açısından en önemli türdür. Farsçada ‘’destân’’ olarak adlandırılan kahramanlık temalı anlatılar, Türkçede ‘’destan’’, ‘’epope’’, ‘’epik’’ terimleri ile karşılanır. Destan, diğer Türk lehçelerinde ‘’dastan’’...

Okumaya devam et