İçerik - Türki Kavramı

Dil Sosyoloji

“Türki” Kavramının “Türk” Kavramı ile İlişkisi ve Yeniden Tanımlanması (Dr. Öğr. Üyesi. Gökçe Yükselen PELER)

Daha 11. Yüzyıl’da sınırları Kaşgarlı Mahmud tarafından açık bir şekilde ortaya konulmuş olmasına rağmen, “Türk” kavramının neleri kapsayıp neleri kapsamadığı yaklaşık olarak iki asırdır tartışma konusudur. Bu iki asırlık süreç sonucunda “Türk” kavramının henüz tebellür etmediğini...

Okumaya devam et